Definícia

Open space je označenie typu kancelárie s otvoreným priestorom. Nejde o klasické kancelárie, kde sa pracuje za zavretými dverami v malých skupinách. Práve naopak. Open space office je veľká miestnosť, kde za stolmi pracujú aj desiatky zamestnancov.

Popis

Ide o veľké otvorené priestory. Stoly môžu byť usporiadané do skupín alebo línií, často sú od seba oddelené stolovými paravánmi, ktoré zamestnancom vytvárajú ako-tak pocit súkromia.

Open space kancelárie, po slovensky aj otvorené kancelárie, nie sú vhodné pre všetky firmy. Typické sú pre marketingové agentúry či korporátne firmy typu IBM. Tento typ kancelárie má veľkú popularitu najmä v USA.

Pred ich zavedením je dobré sa oboznámiť s ich kladmi a zápormi. 

Výhody kancelárie s otvoreným priestorom

Medzi hlavné výhody otvorených kancelárií patria:

  • úspora peňazí a priestoru,
  • podpora spoluprácezbliženie kolegov,
  • rýchla komunikácia,
  • flexibilita, keďže zamestnanci môžu často pracovať pri inom stole, 
  • vyššia kontrola zamestnancov.

Nevýhody open space kancelárií

Open space office má takisto svoju obrátenú stranu mince. Mnohým zamestnancom sa v otvorených kanceláriách nepracuje dobre. V priebehu rokov a najmä po pandémii Covid-19 sa potreby zamestnancov zmenili.

Medzi hlavné nevýhody otvorených kancelárií patria:

  • strata produktivity,
  • nesústredenosť a rozptyľovanie kvôli hluku,
  • nedostatok súkromia a priestoru napr. pre cally a telefonáty.

Okrem pracovných callov však kolegovia môžu prestať viesť osobné rozhovory, ktoré by každý mohol započuť. Celková komunikácia v kancelárii sa môže dostať do bodu mrazu, keďže nikto nechce byť ten, čo vyrušuje. Toto môže pôsobiť negatívne na psychické pohodlie zamestnancov.

Príklad

Ukážka open space kancelárie

Takto môže vyzerať open space kancelária