Definícia

NFC (Near Field Communication) je bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje bezdotykovú komunikáciu a výmenu údajov medzi zariadeniami na veľmi krátke vzdialenosti, obvykle do niekoľkých centimetrov. Táto technológia sa často používa na rýchlu a jednoduchú výmenu informácií medzi smartfónmi, kreditnými kartami, tagmi a pod.

Popis

NFC je založené na rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID) a umožňuje dvom zariadeniam komunikovať prostredníctvom elektromagnetického poľa. Jedno zariadenie vysiela signál, ktorý môže byť zachytený druhým zariadením v blízkosti. Táto technológia je rýchla, efektívna a nevyžaduje zložité nastavenie.

NFC je často podporované v smartfónoch, tabletoch, kreditných kartách, hodinkách a iných inteligentných zariadeniach.

Technológia sa používa okrem platieb aj na identifikáciu v doprave (bezkontaktné karty), na otváranie dverí, propagačné materiály a dokonca aj v zdravotníctve na sledovanie pacientov a liekov.

Je NFC bezpečné?

NFC má zabudované bezpečnostné mechanizmy, ako je šifrovanie údajov. Napriek tomu je dôležité dbať na ochranu svojich zariadení a nastavenie bezpečných hesiel.

Šifrovanie

NFC využíva šifrovanie údajov na zabezpečenie prenosu informácií medzi zariadeniami. 

Ochrana

NFC platby a transakcie môžu vyžadovať osobitný prístup, ako je heslo, PIN kód alebo biometrická autentifikácia (napríklad odtlačok prsta).

Použitie

NFC funguje na veľmi krátke vzdialenosti, čo znamená, že zariadenia, aby komunikovali, musia byť fyzicky blízko seba. To redukuje riziko nechceného prenosu údajov.

NFC token

Pri niektorých NFC transakciách sa používa token na komunikáciu. To znamená, že namiesto odosielania skutočných kreditných kariet či osobných údajov sa posiela jedinečný kód (token), ktorý nie je možné zneužiť a je dočasný.

Príklad

Ako príklad si môžeme uviesť platbu pomocou NFC v obchode. Tento spôsob môžete napríklad využiť, ak máte kreditnú kartu s NFC technológiou – pôjde o tzv. bezkontaktnú platbu. Stačí priložiť kartu k terminálu platobého systému a platba sa realizuje bezdotykovým spôsobom.