Definícia

Neuromarketing je interdisciplinárna oblasť, ktorá kombinuje princípy neurovedy, psychológie a marketingu s cieľom pochopiť, ako reaguje ľudský mozog na marketingové stimuly a ako tieto reakcie ovplyvňujú spotrebiteľské rozhodnutia.

Je to štúdium mozgových procesov a emočných reakcií, ktoré vznikajú pri interakcii s reklamami, produktami a značkami.

Ako funguje neuromarketing?

Neuromarketing sa zameriava na použitie neurovedných metód, ako sú:

  • EEG (elektroencefalografia),
  • fMRI (funkčná magnetická rezonancia),
  • eye-tracking.

Tieto techniky slúžia na sledovanie mozgových aktivít a fyzických reakcií spotrebiteľov počas marketingových experimentov. Umožňujú merať emocionálne a kognitívne reakcie bez potreby priameho spytovania spotrebiteľov.

Na čo slúži neuromarketing?

Neuromarketing slúži na lepšie pochopenie toho, ako reaguje mozog na rôzne marketingové podnety. Jeho cieľom je optimalizovať marketingové kampane, dizajn produktov a zlepšiť zážitok značky.

Neuromarketing môže pomôcť vylepšiť efektívnosť reklamných kampaní tým, že analyzuje, ktoré vizuálne a emocionálne prvky pôsobia na spotrebiteľov najefektívnejšie. Pomáha pri vytváraní produktov, ktoré oslovujú zmysly a emócie spotrebiteľov.

Príklad

Jedným z príkladov využitia neuromarketingu v praxi je spoločnosť Coca-Cola. Coca-Cola použila EEG a fMRI skenovanie mozgu na testovanie efektivity svojich reklám. Týmto spôsobom získala cenné informácie o tom, ktoré reklamy vyvolávali pozitívne emocionálne reakcie u spotrebiteľov a mohla tak optimalizovať svoje reklamné stratégie.