Definícia

Multi-level marketing (MLM), označovaný aj ako sieťový či viacúrovňový marketing. MLM je obchodný model. V tomto modeli sa predajca stáva súčasťou hierarchického systému a zarába peniaze nielen predajom produktov, ale aj náborom nových predajcov.

Popis

Ako funguje multi-level marketing?

V MLM sa zvyčajne používa viacúrovňový marketingový plán. V každej úrovni sa nachádza skupina predajcov a ich zákazníkov. Každý predajca získava províziu z priameho predaja vlastných produktov a tiež z predaja produktov kolegami / podriadenými, ktorých sám získal do svojej hierarchickej štruktúry. Týmto spôsobom môže predajca zarábať nielen na svojej práci, ale aj na práci svojich podriadených.

Pri MLM sa často uplatňuje aj princíp tzv. „downline“, teda získavanie nových predajcov do svojej skupiny. Každý nový predajca, ktorého predstaví do systému, sa stáva súčasťou jeho downline a jeho zisky z predaja sa zvyšujú. Často si tento model biznisu ľudia prirovnávajú k „pyramíde“, ktorá má symbolizovať jednotlivé hierarchické úrovne (level) organizačnej štruktúry.

V takomto modeli si hierarchicky vyššie postavení predajcovia môžu zarobiť značnú sumu. Dôležitý fakt je, že tieto spoločnosti majú ako príznačné vysoké percento fluktuácie predajcov. Výraz na označenie takto fungujúcich biznisov – „pyramídka“, tiež nabral negatívnu konotáciu.

Príklad

Ako príklad si môžeme uviesť finančné spoločnosti / finančných sprostredkovateľov či kozmetické spoločnosti.