Definícia

Microsoft Teams je komunikačná platforma vyvinutá spoločnosťou Microsoft. Slúži na online komunikáciu a spoluprácu v rámci tímov a organizácií, a to prostredníctvom chatu, hlasových hovorov, videohovorov, zdieľania súborov a ďalších nástrojov.

Popis

Microsoft Teams je jeden z mnohých nástrojov na kooperáciu medzi tímami. Pre organizácie a tímy je cenným nástrojom pre zlepšenie komunikácie, spolupráce a produktivity vo virtuálnom pracovnom prostredí. Medzi jeho funkcie patria napríklad:

Chat a okamžitá správa: Umožňuje členom tímu komunikovať prostredníctvom chatu, zdieľať odkazy a súbory a posielať okamžité správy.

Volania a videohovory: Poskytuje možnosť uskutočňovať hovory alebo videohovory.

Zdieľanie obrazovky a súborov: Umožňuje zdieľanie obsahu obrazovky alebo súborov s ostatnými členmi tímu.

Integrácie: Microsoft Teams je integrovaný s rôznymi aplikáciami a službami, ako je Microsoft 365, SharePoint, OneDrive a mnoho ďalších, čo umožňuje plynulú prácu s existujúcimi nástrojmi a jednoduché zdieľanie dokumentov.

Kanály a skupiny: Používatelia môžu vytvoriť rôzne kanály a skupiny na usporiadanie práce a komunikácie pre rôzne projekty alebo tímy.

Bezpečnosť: Microsoft Teams je vybavený pokročilými bezpečnostnými funkciami, ako je jednoduchá autentifikácia, šifrovanie a riadenie prístupu.

Mobilná aplikácia: Ponúka mobilnú aplikáciu pre iOSAndroid, čo umožňuje prístup a komunikáciu z akéhokoľvek miesta.

Microsoft development: Microsoft Teams viete okrem iného aj upravovať. Viete si vytvoriť vlastných botov či vlastné taby. Microsoft vytvoril podrobný návod na vývoj týchto častí, ktorý nájdete tu.

Konkurencia Microsoft Teams

Medzi konkurenciu Microsoft Teams patrí napríklad tímový nástroj priamo od Googlu alebo populárny software Slack. Niektoré firmy preferujú dokonca Discord ako ich hlavný firemný komunikačný kanál.

Microsoft Teams pre firmy je platený. Cenník balíčkov nájdete na tomto odkaze.

Príklad

Integrovaný kalendár:

Ukážka kalendára od Microsoft Teams

Tvorba thinkboardov:

Ukážka thinkboardu od Microsoft Teams