Definícia

MARŠ! je informačný newsletter zameraný na oblasť marketingu, biznisu, elektronického obchodu, reklamy a analýzy dát. Pripravuje ho marketér Marek Šulik.

Popis

Newsletter Marš! sa špecializuje na zhromažďovanie a vyberanie kvalitných informačných zdrojov a noviniek zo spomínaných oblastí.

V MARŠ-i nájdete nielen relevantné správy a aktuality, ale aj osobné komentáre a hodnotenia od Mareka Šulika, ktorý má bohaté skúsenosti v týchto odvetviach. Jeho komentáre pridávajú kontext a ponúkajú hlbší pohľad na témy, ktoré sú pre oblasť biznisu, e-commerce, marketingu a dát aktuálne a dôležité.

MARŠ je cenným zdrojom pre každého, kto je zainteresovaný do sveta podnikania a digitálnej sféry a ponúka pravidelnú dávku informácií, múdrostí a nápadov, ktoré môžu pomôcť pri rozvoji a zlepšovaní najmä marketingových a obchodných aktivít.