Definícia

Loom je nástroj, ktorý slúži na zasielanie videospráv. Súčasne sa môže nahrávať kamera, mikrofón a zdieľaná pracovná plocha obrazovky. Nahraté video je hneď k dispozícii na zdieľanie.

Popis

Loom umožňuje nahrávanie videí so zvukom a záznamom obrazovky, tie sa okamžite nahrajú na cloud, pričom sa pre ne vytvorí privátny link, ktorý môžeme poslať určenej osobe. Tá si po kliknutí na link môže video pustiť.

Loom tiež umožnuje videá strihať, pridávať k nim popisy a komentáre. Používanie tohto nástroja je naozaj jednoduché a dokonca aj rýchlejšie v porovnaní s odkazom alebo feedbackom písaným textom.

Ako a kedy sa Loom používa?

Loom je vhodný na nahrávanie akýchkoľvek inštruktážnych videí či oslovovanie nových potenciálnych klientov. Loom je tiež možné využiť napríklad na vyjadrenie feedbacku miesto dlhého rozpisovania v emaile. Často sa tak vyhnete nedorozumeniam. Pomocou videa nahratého cez Loom priamo ukážete na to, čo nie je správne, prípadne sa môžete prekliknúť na inú stránku a ukázať svoju predstavu, keďže video zaznamenáva každý pohyb na obrazovke.

Koľko stojí Loom?

Najjednoduchší balíček, v ktorom môžete vytvárať krátke videá do 5 min. s obmedzeným počtom je dostupný zadarmo. V ponuke sú baličky Business a Enterprise od 8 dolárov mesačne.

Príklad

Ukážka nástroja Loom