Definícia

Leadership v preklade znamená vedenie / vodcovstvo a je kľúčovým prvkom pri riadení organizácií a projektov na čele s lídrom. Cieľom je inšpirovať, motivovať a usmerňovať ľudí k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorý je zásadný pre celkový úspech firmy, inštitúcie či čiastkových projektov.

Popis

Správne nastavený leadership je zásadným prvkom vo fungovaní rôznych organizácií, firiem, ale aj verejného sektoru, nakoľko dnešná doba je veľmi dynamická a aj v pracovnom prostredí sa stretávajú ľudia s rôznymi názormi, spôsobmi a hodnotami. Na to, aby dosiahli stanovené ciele je potrebné, aby ich viedla silná osobnosť v podobe líderky alebo lídra, ktorý dokáže vytvoriť vhodné pracovné prostredie, motivovať, racionálne analyzovať vzniknuté situácie a hľadať riešenia aj tam, kde sa na prvý pohľad zdajú byť nereálne.

Význam leadershipu na pracovisku:

  • Jasná vízia a stratégia musia byť na pracovisku koordinované, bez nich by mohlo dôjsť k nezrovnalostiam a ťažkostiam v dosahovaní plánovaných cieľov.
  • Líder robí kľúčové rozhodnutia, pomenováva problémy a rozhoduje o ich vhodnom riešení.
  •  Každý člen tímu je individuálny – je potrebné pochopiť vlohy a schopnosti jednotlivca a využiť jeho silné stránky v napredovaní skupiny.
  • Vytvára silné pracovné tímy, kde zlepšuje komunikáciu a podporuje spoluprácu.
  • Implementuje zmeny a inovácie, ktoré sú potrebné pre udržanie konkurencieschopnosti.

V marketingu je leadership mimoriadne dôležitý, nakoľko vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi pracovnými oddeleniami, ako sú napr. grafici, SEO špecialisti, copywriteri či obchod. Marketingové prostredie je mimoriadne dynamické a musí reagovať na neustále sa meniaci trh, čo súvisí s potrebou silných lídrov, ktorí sú na čele jednotlivých pracovných skupín či celej firmy. 

Príklad

Jedným z najúspešnejších lídrov na svete bol Steve Jobs (zakladateľ spoločnosti Apple), ktorý veril, že úspešní ľudia sa neboja inovácií a posúvania hraníc, predpokladajú neočakávané okolnosti, jasne komunikujú a vždy sa držia svojej zodpovednosti.