Definícia

Kickoff meeting je počiatočným, resp. prvým stretnutím, ktoré sa koná na začiatku projektu. Jeho cieľom je poskytnúť dôležité informácie o projekte všetkým kolegom, ktorí sa budú na ňom podieľať a zabezpečovať plynulý chod projektu s dodržaním všetkých jeho termínov.

Popis

Iniciátorom kickoff meetingu býva projektový manažér alebo account manažér; ten po dohode s členmi tímu vyberie vhodný deň, čas a miesto stretnutia. Do tejto doby by mal mať od klienta všetky dôležité informácie a podklady, s ktorými budú môcť členovia po kickoff meetingu pracovať.

Aby sa zabezpečil hladký priebeh projektu, pred kickoff meetingom musia byť jasné:

  • Úlohy a povinnosti – Kto má na starosti jednotlivé čiastkové úlohy na projekte (a koho je potrebné prizvať na kickoff meeting).
  • Časový harmonogram projektu – Dokedy je tieto úlohy potrebné naplniť (a či majú potenciálni členovia tímu voľné kapacity na ich plnenie).
  • Ciele projektu – Aké sú záujmy klienta a čo chce naplnením projektu dosiahnuť? Sú tieto ciele reálne?.
  • Finančné možnosti – Koľko peňazí je klient ochotný investovať do tvorby a exekúcie projektu?.
  • Dôležité kontakty – Kontaktné údaje na dôležité osoby zúčastnených strán. 

Nezáleží na tom, o aký veľký projekt ide – kickoff meeting by mal byť jeho prvým krokom.

Prečítajte si tiež článok Meetingy: Nevyhnutné zlo alebo efektívny nástroj riadenia?.