Definícia

Internetová sieň slávy je priestor pre vyznamenanie celosvetovo uznávaných osobností, skupín, udalostí alebo príspevkov, ktoré majú významný a trvalý vplyv na internetovú kultúru, technológie, spoločnosť, vývoj alebo iné oblasti online sveta. Podobne ako fyzická sieň slávy, internetová sieň slávy slúži na uznávanie a oslavu výnimočných osobností a ich výsledkov.

Popis

Internetová sieň slávy (Internet Hall Of Fame) bola založená v roku 2012 internetovou spoločnosťou, aby si uctila osobnosti, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili dianie na internete alebo celkovo vo svete. Ide o opakujúcu sa udalosť každé dva roky, počas ktorej si komunita uctieva históriu internetu, významné osobnosti so záujmom inšpirovať ďalšiu generáciu.

Typy osobností, ktoré nájdeme v Internetovej sieni slávy

Ľudia v Internetovej sieni slávy sú vybranou skupinou vizionárov, lídrov a osobností, ktorí zohrali mimoriadnu úlohu pri budovaní a rozvoji internetu v celosvetovom meradle.

Medzi osobnosťami nájdeme rôznych matematikov, inžinierov, politikov, vývojárov, počítačových vedcov, odborníkov na informačné a komunikačné technológie, bezpečnostných expertov a pod.

Okrem iného sú tam podnikatelia, ktorí dosiahli veľký úspech v online biznise. Môžu to byť zakladatelia spoločností, aplikácií a iných online projektov.

Účastníci internetovej siene slávy pochádzajú z rôznych prostredí, disciplín a geografických oblastí. Sú nominovaní rovesníkmi vo svojich odboroch a vybraní poradným výborom Internetovej siene slávy. 

V roku 2021 svoje miesto v sieni slávy získali napríklad:

  • Alejandro Pisanti –  prispel k rastu a zlepšeniu internetu v Mexiku a Latinskej Amerike. Jeho pochopenie jedinečných potrieb internetu v rozvojových krajinách výrazne ovplyvnili politiku a financovanie na udržanie miliónov ľudí online.
  • DaeYoung Kim – bol priekopníkom vo vývoji kórejského a ázijského internetu, keď svojou prácou zlepšil ázijsko-pacifickú sieťovú infraštruktúru. DaeYoung využíval internet na zdieľanie živých udalostí na viacerých miestach, pričom vytvoril mnoho techník potrebných na spracovanie komprimovaného a nekomprimovaného videa.
  • Virginia Traversnavrhla a napísala softvér, ktorý vytvoril internetové brány. Okrem iného demonštrovala funkčnosť globálnej siete.

Kritéria pre zaradenie do Internetovej siene slávy

Kritériá pre zaradenie do Internetovej siene slávy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej platformy alebo komunity. Niektoré z nich zohľadňujú popularitu, inovácie, kreativitu, vplyv na kultúru alebo prínos pre spoločnosť.

Internetová sieň slávy môže zahŕňať rôzne oblasti, ako sú umenie, hudba, film, veda, technológie, spoločenské hnutia a ďalšie.

Cieľom internetovej siene slávy je uznávať a zachovávať dedičstvo internetových príspevkov a osobností, ktoré ovplyvnili našu digitálnu kultúru a zanechali výraznú stopu. Tým sa uznáva výnimočnosť a prínos jednotlivcov alebo skupín k rozvoju internetu a jeho vplyvu na spoločnosť ako celok.