Definícia

Home office, v preklade práca z domu, predstavuje druh práce, ktorej vykonávanie sa neviaže na konkrétne pracovisko. V praxi to znamená, že nemusíte pracovať v kancelárii zamestnávateľa, ale na inom mieste, najčastejšie z domu. Štandardom je, že čas, ktorý strávite prácou na home office, zrkadlí klasickú pracovnú dobu.

Popis

Práca z domu sa dlhé roky viazala iba na určité povolania, ktorých výkon práce nezávisel od prítomnosti v kancelárii. Stredné a väčšie podniky túto možnosť nezvykli ponúkať svojim zamestnancom aj z toho dôvodu, že Zákonník práce nepoznal a nedefinoval pojem home office.

V roku 2020 zasiahla celý svet pandémia, ktorá priniesla zmeny aj v tejto oblasti. Čoraz viac firiem, vrátane veľkých korporácií, zaviedli pre svojich zamestnancov možnosť práce z domu. Existuje viacero variant home officu, či už je to trvalá práca z domu alebo zamestnávateľ určí počet dní v mesiaci, ktoré môžu zamestnanci využiť ako home office. 

Pandémia priniesla aj novelu Zákonníka práce, ktorá od marca 2021 presnejšie definuje pojem home office. Trvalý home office je teda pracovný pomer, ktorý je vykonávaný z domu alebo z iného dohodnutého miesta. Označuje sa ako domácka práca a v tomto prípade má práca z domu trvalý a pravidelný charakter.

Prácu z domu definuje ako typ výkonu, ktorý nie je pravidelný. Ide teda o home office tak, ako ho pozná väčšina z nás. Pracovať z domu môžete párkrát do týždňa alebo mesiaca. Počet dní závisí od dohody so zamestnávateľom a mnoho firiem zaradilo home office do svojich firemných benefitov.