Definícia

Greenwashing je marketingová stratégia, pri ktorej spoločnosť zavádza alebo klame spotrebiteľov tým, že predstiera, že jej produkty, služby alebo celkové podnikateľské operácie sú ekologicky udržateľnejšie alebo šetrnejšie k životnému prostrediu, než v skutočnosti sú.

Tento pojem je zložený z anglických slov „green“ (zelený) a „washing“ (umývanie), čo naznačuje pokus o „umytie“ negatívneho environmentálneho obrazu firmy prostredníctvom zavádzajúceho marketingu bez podstatných zmien v jej environmentálnych praktikách.

Popis

Greenwashing firmy často využívajú kvôli rastúcemu záujmu verejnosti o environmentálne udržateľné a ekologické produkty. Môže sa to prejavovať prostredníctvom zavádzajúcej reklamy, nejasných tvrdení, prehnaných nárokov na udržateľnosť alebo použitím zelených obalov a eko-friendly marketingových sloganov, ktoré nemajú oporu v reálnych environmentálnych výsledkoch alebo iniciatívach.

Cieľom greenwashingu je zlepšiť obraz značky a zvýšiť predaj tým, že sa spoločnosť javí ako viac zodpovedná voči životnému prostrediu než v skutočnosti je.

Ako sa vyhnúť greenwashingu

Aby ste sa vyhli greenwashingu, je dôležité vyhľadávať produkty s certifikovanými ekologickými značkami, ktoré zaručujú ich udržateľnosť. Dôležité je tiež dôkladne preskúmať tvrdenia o udržateľnosti, hľadať transparentnosť a dôkazy, ktoré tieto tvrdenia podporujú. Nakoniec, podporujte firmy s jasnými a overiteľnými environmentálnymi politikami a prístupmi. Tieto kroky pomáhajú rozpoznať a odmietnuť zavádzajúce tvrdenia a podporiť firmy, ktoré skutočne pracujú na znižovaní environmentálneho vplyvu.

Príklady 

  • Energetické spoločnosti – Reklamy, ktoré zdôrazňujú malé investície do obnoviteľných zdrojov, zatiaľ čo väčšina ich energie pochádza z fosílnych palív.
  • Automobilový priemysel – Propagácia vozidiel s nízkou spotrebou paliva ako „eko-friendly“, ignorujúc emisie CO2 a environmentálny dopad výroby.
  • Módny priemysel – Používanie pojmu „eko-móda“ pre oblečenie vyrobené z minimálneho podielu recyklovaných materiálov bez zmeny ostatných neudržateľných praktík.