Definícia

Je to základná šablóna, ktorá poskytuje vývojárom predom definovaný a organizovaný kód pre čo najľahší vývoj aplikácie. Zjednodušuje a uľahčuje vývoj tým, že poskytuje hotové riešenia častých problémov a tiež pomáha pri procese tvorby vďaka nástrojom, prvkom z knižnice a rôznym komponentom na zefektívnenie procesu.

Popis

Z angličtiny by sa tento pojem dal preložiť aj ako konštrukcia. Framework teda tiež môžeme chápať ako takú základnú konštrukciu pri vývoji, ktorá ponúka efektívne nástroje, knižnicu a funkcie na zefektívnenie a zrýchlenie procesu „tvorby“. Vývojári už nemusia všetko kódovať od úplného začiatku lebo framework im ponúka tento základ už vo forme štandardizovaného kódu, na ktorom stačí už len neskôr budovať. 

Typy frameworkov: 

Webový framework – je využívaný na tvorbu webových aplikácií, ponúka prístup k databázam, spracovanie viacerých požiadaviek a umožňuje prehľadnú tvorbu používateľského rozhrania.

Desktopový framework – je špecificky zameraný na vývoj desktopových aplikácií a operačných systémov, medzi ktoré patria napríklad Windows, Linux alebo macOS.

Mobilný framework – je určený na vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia a tablety, uľahčuje prepojenie s ostatnými mobilnými funkciami, ako je napríklad fotoaparát alebo galéria.

3 výhody používania frameworku

  1. Zrýchlenie vývoja aplikácií vďaka preddefinovaným šablónam a nástrojom. 
  2. Konzistentná základná štruktúra aplikácie, ktorá je prehľadnejšia a ľahšie udržiavateľná.
  3. Opätovné použitie mnohých komponentov, netreba tak začínať vždy od začiatku.

Príklad

Príklady sa líšia pre rôzne účely a programovacie jazyky. Tu nájdete pár príkladov:

  • Frontend: React, Angular, Solid 
  • Mobilné: Flutter, React Native, Swiftic 
  • Webové: Ruby on Rails, Express