Definícia

Firemná kultúra je súbor zdieľaných presvedčení a hodnôt, ktoré ovplyvňujú správanie a činy zamestnancov. Zahŕňa množstvo prvkov vrátane pracovného prostredia, poslania spoločnosti, štýlu vedenia, hodnôt, etiky, očakávaní a cieľov.

Popis

Firemná kultúra sa vzťahuje na postoje a správanie spoločnosti a jej zamestnancov. Je to evidentné v spôsobe, akým sa ľudia v organizácii navzájom ovplyvňujú, v hodnotách, ktoré zastávajú, a v rozhodnutiach, ktoré robia.

Výhody firemnej kultúry

Firemná kultúra je pre zamestnancov dôležitá, pretože pracovníci majú z práce väčšiu radosť, keď sú ich potreby a hodnoty v súlade s ich zamestnávateľmi. Ak pracujete niekde, kde sa na firemnú kultúru kladie dostatočný dôraz, pravdepodobne budete rozvíjať lepšie vzťahy so spolupracovníkmi a budete produktívnejší.

Pozitívna firemná kultúra získava a hlavne udržuje dobrých zamestnancov. Ľudia sú viac naklonení zostať v organizácii, ak majú pocit, že sú jej súčasťou.

Firemná kultúra tiež prispieva k identite vašej značky. Zákazníci vás budú vnímať pozitívne, ak sa k svojim zamestnancom budete správať dobre a vytvoríte príjemné firemné prostredie.