Definícia

Emotikon alebo tiež emoji či smajlík, je grafický symbol, ktorý slúži na vyjadrenie emócií, pocitov či nálad v písomnej online konverzácii. Pomáha doplniť kontext komunikácie a účinnejšie vyjadriť myšlienku. Emotikon je malý obrázok, najčastejšie v podobe tváre s vyjadrenou emóciou, napríklad radosťou 😀, smiechom 😆, smútkom 😢, prekvapením 😮 a pod. Jednoduchý emotikon vieme vytvoriť pomocou interpunkčných znamienok a písmen, napríklad :), :(, :-o, :D. 

Popis

V súčasnej online komunikácii sa už emojis stali bežnou záležitosťou a bez nich si už písomnú konverzáciu takmer nevieme predstaviť. Písomná komunikácia je totiž oproti neverbálnej komunikácii často nepochopená a nejednoznačná a práve emotikony dokážu vyjasniť význam jednotlivých myšlienok. Vďaka nim hneď vieme, či bola veta myslená s humorom alebo vážnosťou, či je píšuca osoba pobavená alebo nahnevaná a podobne. Celá komunikácia tak vďaka pridaným emóciám vyznieva o čosi ľudskejšie. 

Emotikony najčastejšie využívame v e-mailoch, chatoch, na sociálnych sieťach či v SMS správach. V tlačenej písomnej komunikácii sa využívajú minimálne. Emotikony sa prvýkrát objavili v 80. rokoch, pričom prvý človek, ktorý ich predstavil, bol informatik Scott Fahlman z Carnegie Mellon University. Používanie jednoduchého emotikonu 🙂 navrhol pre univerzitné účely, aby bolo v elektronickej komunikácii jednoduchšie odlíšiť humorné príspevky od tých serióznych. Dnes sa emotikony využívajú na celom svete.

Aké typy emotikonov poznáme?

Textové emotikony

Jednoduché textové emotikony sú zložené z písmen, číslic, interpunkčných znamienok či matematických značiek, ktoré dokopy vytvárajú podobu výrazu tváre alebo symbolu. Napríklad: 🙂 (usmievajúca sa tvár), 😉 (žmurkajúca tvár), 😮 (prekvapená tvár), <3 (srdce) a podobne. 

Emoji

Emoji sú typom moderných emotikonov, ktoré postupne nahradili tie pôvodné, textové. Sú to zvyčajne piktogramy, ktoré vyjadrujú emóciu, myšlienku, predmet, osobu, miesto alebo činnosť. Najčastejšie ich využívame v aplikáciách, ako sú Facebook Messenger či Instagram. Napríklad: 🤗 (objatie), 🌈 (dúha), 🐱 (mačka), 🎉 (párty) a podobne.

Zoznam emojis môžete nájsť napr. na tejto stránke.