Definícia

Termín early birds sa používa na označenie ľudí alebo zákazníkov, ktorí majú tendenciu byť aktívni, produktívni alebo nakupovať skôr ráno, často v časoch pred bežnými otváracími hodinami alebo pred začiatkom pracovného dňa. Títo jednotlivci sa vyznačujú tým, že preferujú začínať svoj deň skorým vstávaním a vykonávaním ranných aktivít.

Early birds vs. night owls

Early birds sú schopní využiť ranný čas na produktívne činnosti, ako je cvičenie, plánovanie, alebo vzdelávanie.

Naopak, night owls sú jednotlivci, ktorí majú tendenciu byť najaktívnejší v neskorých večerných hodinách a v noci. Títo jednotlivci zostávajú aktívni dlho do noci a sú kreatívnejší a produktívnejší v nočných časoch. Potom však nevstávajú skoro a radi si dlhšie pospia.

Na čo slúži toto delenie?

Pre firmy a obchody môže byť dôležité správne identifikovať a cieliť na early birds. Títo zákazníci sú často otvorení ranným ponukám a akciám. Preto niektoré obchody otvárajú svoje dvere skoro ráno a ponúkajú špeciálne zľavy alebo akcie pre tento segment zákazníkov.