Definícia

Demoverzia je verzia softvéru, ktorá slúži na demonštráciu jeho funkcií a vlastností potenciálnym zákazníkom. Demoverzia je zvyčajne bezplatná a je k dispozícii vo verzii s rôznymi obmedzeniami. Poskytuje používateľom možnosť vyskúšať si program pred jeho zakúpením s cieľom ukázať, ako bude softvér vyzerať a fungovať v plnej verzii.

Popis

Demo verzia má v porovnaní s bežnou licenciou tieto obmedzenia:

  • Časové obmedzenie: Demoverzia je často obmedzená na určitý časový úsek, po ktorom už nie je možné softvér používať bez zakúpenia plnej licencie (napr. 30 dní).
  • Obmedzené funkcie: Niektoré funkcie alebo vlastnosti môžu byť v demoverzii deaktivované, aby používateľ nemal prístup k všetkým možnostiam softvéru a mal tak motiváciu si softvér zakúpiť v plnej verzii.
  • Vodoznaky: Výstupy alebo exportované súbory môžu obsahovať vodoznaky (napr. zobrazí sa logo značky vo finálnom výstupe), ktoré signalizujú, že ide o demoverziu.
  • Obmedzený prístup k aktualizáciám: Používatelia demoverzie nemajú prístup k najnovším aktualizáciám a opravám softvéru.
  • Obmedzená podpora: Demoverzia môže poskytovať len obmedzenú alebo žiadnu technickú podporu zo strany výrobcu.

Príklad

Ako príklad uvádzame demoverziu účtovného systému mPohoda, kde si môžete vyskúšať zadarmo základné aj prémiové funkcie tohto produktu.

Demoverzia účtovného systému mPohoda