Definícia

Distributed Denial of Service (DDoS) je forma kybernetického útoku, ktorý spočíva v súčasnom a sústredenom preťažení webových služieb alebo sietí viacerými zariadeniami alebo počítačmi, čo má za následok nedostupnosť webu pre legitímnych používateľov.

Popis

DDoS útoky môžu spôsobiť dočasnú alebo dlhodobú nedostupnosť služieb, čo môže viesť k hospodárskym stratám alebo strate dôveryhodnosti. Organizácie môžu byť nútené investovať do drahších bezpečnostných opatrení na obranu proti DDoS útokom a obnovy zo straty služieb. Nedostupnosť služieb môže spôsobiť poškodenie reputácie organizácie, čo má dlhodobé následky na dôveru používateľov a zákazníkov. DDoS útoky môžu slúžiť ako distrakcia pre iné kybernetické útoky, vrátane pokusov o neoprávnený prístup k citlivým údajom organizácie.

Príklad

Napríklad, keď skupina útočníkov zoskupí množstvo kompromitovaných počítačov (tzv. botnet), tieto zariadenia potom súčasne pošlú veľké množstvo žiadostí na webový server, čím preťažia jeho kapacitu a znemožnia prístup legitímnym používateľom.