Definícia

CommUnity International Network je zoskupenie viac ako 30 marketingových a reklamných agentúr z celej Európy, ktoré klientom poskytuje služby z oblasti marketingu. Lídrami sú Thomas Hans a Susanne Hartinger.

Popis

Zoskupenie agentúr CommUnity International je založené na princípe spolupráce. Ich členovia sú hlavným zdrojom inšpirácie, vedomostí a skúseností pre seba navzájom. 

Aby si udržali svoje znalosti neustále aktuálne, organizujú dve hlavné stretnutia ročne, jedno na jar a druhé na jeseň. Miesta konania sa striedajú. V roku 2022 organizovalo stretnutie CommmUnity Gathering v Bratislave práve Visibility. V roku 2023 sa stretnutie uskutočnilo v Bukurešti.

Okrem fyzických stretnutí CommUnity poskytuje aj virtuálne fórum, kde môžu klienti alebo potenciálni zákazníci získať medzinárodný pohľad na positioning, stratégiu alebo komunikačné programy.

Navyše, každoročne organizujú C3-Awards, kde oceňujú najlepšie práce svojich agentúr a umožňujú im súťažiť v rôznych kategóriách o titul „Agentúra roka“.

Aj my Visibility sme hrdou súčasťou CommUnity International. Naše stretnutia sú skvelou príležitosťou na výmenu cenných skúseností, nadväzovanie nových kontaktov a objavovanie ďalších príležitostí.