Definícia

Clickbait je termín používaný na opis online obsahu, najmä titulkov a obrázkov, navrhnutých s cieľom maximálne prilákať pozornosť a vyprovokovať používateľov ku kliknutiu na odkaz.

Popis

Clickbait sa bežne využíva na sociálnych sieťach, kde prispieva k získavaniu veľkého počtu zdieľaní a lajkov. Často používa nadhodené formulácie či šokujúci a extrémne zaujímavý obsah. Avšak realita tohto obsahu často nezodpovedá vzbudeným očakávaniam.

Clickbaity sú rozšírené na celom internete, najmä na bulvárnych portáloch, kde slúžia na prilákanie čo najväčšieho počtu čitateľov/sledovateľov. Okrem toho sa často využívajú na platforme YouTube, kde ich Youtuberi/ky používajú v názvoch a náhľadových obrázkoch videí, aby tak zvýšili počet videní svojho obsahu.

Príklad

Ukážka clickbaitového nadpisu
Zdroj: https://www.youtube.com/@PPPiter_Official