Definícia

Checklist je kontrolný zoznam, ktorý slúži na sledovanie a zaznamenávanie potrebných úloh. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby nebol prehliadnutý žiadny aspekt určitej činnosti alebo procesu.

Popis

Checklist je obvykle zoznamom jednoduchých úloh alebo kontrolných bodov. Každý bod na zozname predstavuje konkrétnu úlohu. Hlavnou úlohou checklistu je zabezpečiť, aby nebol vynechaný žiadny dôležitý krok, čím pomáha v úplnom a správnom dokončení danej úlohy alebo činnosti.

Používa sa vo viacerých oblastiach, vrátane manažmentu, leteckej dopravy, zdravotníctva, inžinierstva, ale aj v každodennom živote. Checklisty môžu byť statické, s pevne stanovenými bodmi, alebo dynamické, prispôsobiteľné podľa potrieb situácie.

Príklad

Predstavme si jednoduchý príklad checklistu pre organizáciu oslavy:

  • Vybrať dátum a čas oslavy.
  • Vybrať miesto konania.
  • Pripraviť zoznam hostí.
  • Poslať pozvánky.
  • Naplánovať občerstvenie.
  • Objednať alebo pripraviť tortu.
  • Zabezpečiť dekorácie.
  • Zvoliť tému oslavy (ak je požadovaná).
  • Pripraviť zábavný program.
  • Zabezpečiť hudbu a ozvučenie.