Definícia

Bulletin označuje druh tlačoviny, ktorého úlohou je rýchle šírenie aktuálnych informácií z prostredia organizácie, firmy alebo inštitúcie, ktorá ho vydáva. Často býva súčasťou časopisov, novín alebo kultúrnych akcií ako propagačný materiál.

Popis

Hlavné charakteristiky bulletinu sú:

Krátkosť: Bulletiny sú obvykle stručné a zamerané na konkrétnu tému alebo správu. Ich cieľom je poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie v krátkej a zrozumiteľnej forme.

Aktuálnosť: Bulletiny obsahujú aktuálne informácie, ktoré sú často čerpané z nedávnych udalostí alebo správ alebo nadväzujú na aktuálne prebiehajúcu udalosť.

Cieľová skupina: Bulletiny sú zvyčajne určené konkrétnej cieľovej skupine – môže ísť o zamestnancov v rámci firmy, čitateľov novín alebo verejnosti, ktorá je zapojená do určitého projektu alebo udalosti. 

Úlohou bulletinu je poskytnúť cieľovej skupine relevantné informácie, resp. ich stručný prehľad (správy, upozornenia, aktuality, štatistiky, rady, atď.).