Definícia

Bug predstavuje problém alebo chybu softvéru, či už z vizuálnej, programátorskej, funkčnej alebo inej časti softvéru, ktorá zapričíni neočákavaný alebo nesprávny výsledok, prípadne správanie softvéru.

Popis

Bugy alebo chyby môžu ovplyvniť funkčnosť rôznych druhov softvérov, mobilných aplikácií, ale aj webových stránok.

Medzi najčastejšie typy bugov patria:

  • Matematické – Výpočtové problémy spojené s dynamickým vypočítavaním hodnôt.
  • Programátorské – Chyby na strane kódu môžu úplne znefunkčniť celkové fungovanie aplikácie, softvéru alebo webovej stránky.
  • Vizuálne – Nesprávne zobrazenie prvkov, ktoré môžu vyzerať nevhodne alebo mätúco.
  • Funkčné – Bug, ktorý znefunkčňuje určitú časť softvéru, webovej stránky alebo mobilnej aplikácie.

Tieto chyby sa označujú najčastejšie podľa priorít:

  • Nízka priorita – Nízky vplyv na správne fungovanie.
  • Vysoká priorita – Vysoký vplyv na správne fungovanie.
  • Kritická priorita – Urgentný problém, ktorý je potrebné riešiť čím skôr.

Ako vznikol názov bug?

Slovo „bug“ sa využíva už od 19. storočia ako označovanie defektov v strojárstve. V počítačovej sfére sa začal pravdepodobne využívať po zážitku z roku 1944, keď technik našiel medzi elektrickými spojmi reálnu moru – teda niečo ako chrobáka (bug), ktorá spôsobovala problémy.

Príklad

Príklad bugu na webovej stránke a zlého zobrazenia vyhľadávacieho poľa:

Ukážka bugu (chyby)