Definícia

Brief je dokument, ktorý obsahuje dôležité body, pokyny alebo podrobnosti k určitej téme, úlohe alebo projektu. Brief je navrhnutý tak, aby poskytoval jasné usmernenie alebo základné informácie potrebné pre plánovanie alebo vykonávanie úloh.

Popis

Brief môže byť písaný alebo ústny a slúži na zabezpečenie toho, aby všetci zainteresovaní rozumeli cieľom, očakávaniam a postupom pri plánovanom projekte.

Aké informácie môže obsahovať brief?

Typicky brief obsahuje informácie o pozadí projektu, cieľoch, cieľovej skupine, termínoch a ďalších relevantných detailoch.

  1. Názov projektu alebo úlohy: Brief by mal začínať jednoznačným názvom projektu alebo úlohy, ktorá je predmetom dokumentu.
  2. Cieľ a cieľová skupina: Táto časť briefu popisuje, aký je hlavný cieľ projektu alebo úlohy. Kto je cieľovou skupinou alebo publikom, ktorý má byť oslovený alebo ovplyvnený týmto projektom?
  3. Pozadie a kontext: Tu nájdeme krátke pozadie alebo kontext, ktorý vysvetľuje, prečo je tento projekt dôležitý alebo aký je jeho význam.
  4. Hlavné posolstvá a správy: Táto časť obsahuje zhrnutie hlavných myšlienok, posolstiev alebo informácií, ktoré by mali byť zahrnuté alebo zdôraznené v projekte alebo úlohe. Toto pomáha s jasným zameraním na komunikáciu.
  5. Kreatívna vízia a štýl: Ak ide o kreatívny projekt, je tu popísaná požadovaná atmosféra, tón a štýl komunikácie. Ak má projekt inovačný charakter, opíšte očakávanú inovačnú víziu.
  6. Technické požiadavky: Ak projekt zahŕňa technické alebo špecifické požiadavky, uveďte ich jasne. Toto môže zahŕňať technologické platformy, rozlíšenie obrazov, formáty súborov a ďalšie technické detaily.
  7. Termíny a rozvrh práce: Uveďte dôležité termíny, štart a konečný termín projektu a vytvorte rozvrh práce s vyznačením dôležitých míľnikov a úloh.
  8. Kontaktné informácie: Poskytnite kontaktné informácie pre zodpovedného manažéra projektu alebo osobu, ktorá bude k dispozícii pre otázky alebo ďalšie informácie.

Kde sa využíva brief?

Brief sa často používa v oblastiach ako reklama, marketingprojektový manažment, aby sa zabezpečilo, že všetky strany majú jasný obraz o tom, čo sa má dosiahnuť a ako sa to má dosiahnuť.

Prečítajte si tiež článok Ako by mal vyzerať kvalitný brief? Tipy od projektového manažéra.

Príklad

Povedzme, že reklamná agentúra dostane od klienta, ktorým je spoločnosť vyrábajúca športové oblečenie, úlohu vytvoriť reklamnú kampaň pre novú líniu bežeckých topánok. Klient poskytne agentúre brief, v ktorom budú detailne opísané ciele kampane, cieľová skupina, kľúčové odkazy značky, rozpočet a časový plán.

Tento brief bude slúžiť ako východisko pre kreatívny tím agentúry pri vývoji konceptov pre reklamné spoty, tlačové materiály a digitálne kampane.