Definícia

​​Skratka ASAP (z angličtiny „as soon as possible“) v preklade znamená „čo najskôr“. Používa sa na označenie požiadavky, aby bola určitá úloha alebo akcia vykonaná čo najrýchlejšie. Táto skratka je bežne používaná v pracovnej komunikácii, ale tiež v každodennom živote, keď je potrebné zdôrazniť naliehavosť nejakej záležitosti.

Popis

Skratku ASAP je dôležité používať správne a zdvorilo, aby nevyznela príliš naliehavo alebo neúctivo. 

Ak sa používa príliš často, môže to viesť k zníženiu jej účinnosti a príjemcovia ju môžu začať ignorovať. Ak každý e-mail obsahuje požiadavku ASAP,  adresáti môžu stratiť prehľad o tom, čo je naozaj prioritné.

Príklad

„Bol by som vďačný, ak by ste mi mohli poslať aktualizované údaje ASAP.“