Definícia

API (application programming interface) je softvérový sprostredkovateľ, ktorý umožňuje dvom aplikáciám vzájomne komunikovať.

Popis

API je súbor pravidiel a špecifikácií, ktoré môžu softvérové programy dodržiavať pri vzájomnej komunikácii. Určujú spôsob komunikácie medzi rôznymi softvérovými komponentmi.

Rozhrania API umožňujú programátorom prístup k údajom alebo funkciám v existujúcej aplikácii. Poskytujú aplikáciám spôsob, ako kontrolovaným spôsobom sprístupniť svoje údaje a služby externým aplikáciám. Rozhrania API implementujú aplikácie, knižnice a operačné systémy, aby určili, ako majú ostatné softvérové komponenty s nimi komunikovať.

Stručne povedané, rozhrania API umožňujú interakciu aplikácií a výmenu údajov. Sú dôležitými komponentmi v softvérovej architektúre. Rozhrania API zvyšujú efektívnosť a inovácie tým, že umožňujú rôznym aplikáciám vzájomnú interakciu, prístup k údajom a funkciám.

Príklad

1. OpenWeatherMap API:

OpenWeatherMap ponúka API, ktoré umožňuje vývojárom pristupovať k aktuálnemu počasiu a jeho predpovediam pre akékoľvek miesto na svete. Vývojári môžu použiť toto API na získanie informácií o teplote, vlhkosti, tlaku, rýchlosti vetra a iných meteorologických údajoch. Tieto údaje môžu byť následne integrované do mobilných alebo webových aplikácií, aby poskytli používateľom aktualizácie o počasí v reálnom čase.

2. Google Maps API:

Google Maps API umožňuje vývojárom integrovať mapové služby Google Maps do ich aplikácií. Môžu vytvárať vlastné mapy, pridávať značky, trasy a poskytovať používateľom informácie o doprave, podnikoch v okolí a iných lokalitách. Toto API je veľmi užitočné pre aplikácie, ktoré vyžadujú geografické umiestnenie a mapové funkcie, ako sú navigačné systémy alebo aplikácie pre hľadanie reštaurácií.