Definícia

Account manager je vo svete marketingu dôležitým spojovacím článkom medzi agentúrou a jej klientmi. Je to osoba, ktorá dohliada na spoluprácu, komunikuje s klientom a tiež koordinuje projekty a svojich kolegov v agentúre.

Popis

Hovorí sa, že spokojný klient je najdôležitejší. Ak to aj neplatí pre každého, pre account managera to platí určite. Stará sa totiž o to, aby agentúra dodala klientovi to, čo sľúbila, a navyše dodržala deadline a budget, ktorý mala. Pre celý tím je akýmsi obchodníkom a zároveň klientovým zástupcom. Musí vedieť sformulovať jeho potreby a dať jasné zadania svojim kolegom. Obvykle vo forme briefu, ktorý spolu s klientom na začiatku spolupráce vypracováva.

Dohliada na implementáciu stratégie a tiež na to, aby boli rovnako klient, ako aj agentúra, spokojní. Account musí byť osobou, na ktorú sa obe strany v prípade potreby môžu obrátiť s akýmikoľvek otázkami či požiadavkami.

Práca accounta teda nemusí byť vždy jednoduchá. Vyžaduje si veľkú dávku odbornosti a niekedy aj trpezlivosti.