PPC E-book Smart Bidding

Témou nášho e-booku je Smart Bidding v platených kampaniach. V rámci nasledujúcich kapitol sa vám pokúsime priblížiť viacero aspektov Smart Bidovania. Cieľom bude prezentovať pokročilejšie možnosti tejto stratégie, ktoré sa dajú strategicky a obchodne využiť. V prvom rade vám vysvetlíme rozdiely medzi automatickými a manuálnymi ponukami, poukážeme na ich spôsoby použitia a výhody. Venovať sa budeme aj Smart Bidding stratégiám. Pri automatických ponukách a inteligentných ponukách sa zameriame na ich fungovanie a pomenujeme jednotlivé výhody a nevýhody. Ďalšia kapitola sa bude venovať inteligentnej kreatíve.

Nezabudneme na proces učenia sa. Všetko totiž potrebuje svoj čas. Venovať sa tiež budeme sezónnosti a veľmi aktuálnemu aspektu, ktorý ovplyvňuje aj tento sektor – koronavírusu. Pri sezónnosti sme nezabudli na uvádzanie nových produktov a špeciálne akcie – výpredaje a podobne.

Koronavírus zasiahol všetky oblasti života, rovnako aj oblasť PPC a Smart Biddingu. Ten sa však lepšie adaptuje pri znižovaní rozpočtu. Vysvetlíme, prečo je takéto znižovanie lepšie ako úplné pozastavenie kampaní. To opäť len poukazuje na výhody Smart Biddingu, ktoré spočívajú v širokých možnostiach prispôsobenia ponúk, flexibilnému ovládaniu výkonu kampaní a zároveň transparentnom prehľade.

Kapitoly:

Úvod
Smart Bidding Stratégie   

 • Automatické ponuky
 • Inteligentné ponuky
 • Ako funguje inteligentné ponúkanie cien?
 • Výhody a nevýhody inteligentného ponúkania cien
 • Výhody inteligentného ponúkania cien
 • Nevýhody inteligentného ponúkania cien

Inteligentné kreatívy 
Typy inteligentných kreatív:

 • responzívne obsahové reklamy
 • dynamické reklamy vo vyhľadávaní
 • responzívne reklamy vo vyhľadávaní

Responzívne obsahové reklamy

 • Výhody responzívnych obsahových reklám
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní
 • Výhody DSA kampaní
 • Responzívne reklamy vo vyhľadávaní
 • Výhody responzívnych reklám vo vyhľadávaní

Dáta a ich využitie

 • Dáta
 • Analýza dát
 • Vyhodnotenie výkonnosti
 • Časová os na vyhodnotenie výkonnosti stratégie ponúkania cien
 • Ďalšie kroky
 • Proces učenia
 • Experimenty

Adaptácia na sezónne výkyvy 

 • Sezónne úpravy pre Google Ads
 • Schopnosť adaptácie
 • Smart Bidding počas pandémie

Narušia sa automatických algoritmy ponúkania cien?

 • Smart Bidding sa rýchlo prispôsobuje zmenám
 • Znížte rozpočty namiesto pozastavenia kampaní
Všetky ebooky