Gramatický kvíz: Viete, ktoré slová sú spisovné? Otestujte sa

Slovenčina nie je jednoduchá. Svedčí o tom množstvo nespisovných výrazov, ktoré používame bez toho, aby sme si uvedomili, že ide o chybu. Viete sa vyjadrovať spisovne? Otestujte si svoje vedomosti v našom gramatickom kvíze.

Ktorá z nasledujúcich možností je spisovná?

Correct! Wrong!

„To neni možné”. Je táto veta správna?

Correct! Wrong!

Vyberte správnu možnosť:

Correct! Wrong!

Vyberte možnosť, ktorá je spisovná:

Correct! Wrong!

Vyberte spisovnú alternatívu.

Correct! Wrong!

Ako spisovne hovoríme skrinke na topánky?

Correct! Wrong!

Ktorá možnosť je správna?

Correct! Wrong!

Keď vám na úrade povedia, že potrebujete razítko, rozprávajú spisovne alebo nie?

Correct! Wrong!

Ktorá alternatíva je gramaticky správna?

Correct! Wrong!

Vyberte možnosť, ktorá je správna.

Correct! Wrong!

Gramatický kvíz: Viete, ktoré slová sú spisovné? Otestujte sa
Gratulujeme! Spisovné výrazy perfektne ovládate.
Zdroje : https://visibility.sk/blog/20-nespisovnych-vyrazov-ktore-pouzivame-casto/
Hups. Spisovné výrazy ešte neovládate úplne perfektne.
Doštudujte si svoje vedomosti tu: https://visibility.sk/blog/20-nespisovnych-vyrazov-ktore-pouzivame-casto/

Share your Results: