E-book: Sprievodca budovaním značky

Branding, brand managament, budovanie značky.
Čo znamenajú tieto pojmy?
Do akej hĺbky siahajú a prečo sa im venovať?
Budovanie značky je zložitý proces a mal by byť nevyhnutnou investíciou každej firmy, ktorá chce byť na trhu úspešná. Vybudovanie kvalitného brandu určuje smerovanie značky z dlhodobej
perspektívy. Nasledujúci ebook popisuje, čo je Brand manažment, branding
a ako ho vytvárať v online prostredí.

Kapitoly:
  1. Čo je brand manažment?
  2. Ako vybudovať značku?
  3. Vytváranie vizuálnej identity značky
  4. Budovanie značky na sociálnych sieťach
  5. Poznajte svojich klientov
Všetky ebooky