Marcel Sovič

Marcel Sovič

Business Consultant

Počas štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave, kde som sa aj narodil, som započal svoju kariéru asistenta predaja. Najskôr vo firme Adidas a neskôr to bola konkurencia v podobe firmy Nike. Na tejto pozícii som pracoval päť rokov popri škole, na polovičný úväzok, aby som mohol ako-tak financovať svoj študentský život. Tento druh práce mi dal veľmi veľa do budúcnosti. Naučil som sa, ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí a predávať rôzne produkty. Zozbieranie týchto skúseností, spolu so školou, len logicky vyústilo do bodu, kedy som začal pracovať vo Visibility na pozícii Project Consultant oddelenia Sales. Za túto šancu som veľmi vďačný, užívam si každý deň a dúfam, že budem stále viac a viac platným členom nášho Sales tímu.

Certifikáty
  • Google AdWords Fundamentals

  • AdWords Mobile Certification

  • Google digitálna garáž