Petra Macháčková

Petra Macháčková

Project manager

S marketingom som sa prvý krát stretla počas štúdia na vysokej škole. Študovala som na Fakulte aplikovaných jazykov na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po absolvovaní prvých marketingových predmetov som sa rozhodla reklame venovať aj moju bakalársku aj diplomovú prácu, kde som sa zameriavala na reklamu v online priestore a jej vnímanie verejnosťou. Už počas štúdia som sa rozhodla pracovať na marketingovom oddelení so zameraním na kozmetiku kde som nadobudla prvé skúsenosti. Neskôr som sa rozhodla ísť cestou Account / Project managera. Na tejto práci mám najradšej široký záber vedomostí a činností, v ktorých sa môžem zlepšovať a učiť.