Lívia Sirotová

Lívia Sirotová

Visigate

Brány do sveta marketingu mi otvorila FMK UCM, na ktorej som študentkou tretieho ročníka.
V marketingu som sa našla, pretože toto odvetvie ponúka mnoho príležitostí realizácie, ktoré aktívne vyhľadávam. Som človek so zápalom a keď niečo začnem, to aj dokončím. Počas štúdia sa aj ako dobrovoľníčka v neziskovom sektore snažím rozvíjať a nadobúdať skúsenosti v tejto oblasti. Tiež pôsobím ako bankár v oblasti predaja a snažím sa nadobúdať poznatky zo sveta investovania. Som človek aktívny, ktorý vyhľadáva nie len príležitosti sebarealizácie, ale aj pohybu a nových zážitkov. Šport je pravidelnou súčasťou mojich dní a potrebu spoznávať vypĺňam cestovaním.