Katarína Hargašová

Katarína Hargašová

Venujem sa psychologickému poradenstvu dospelých klientov. Mám skúsenosti z nemocničného prostredia (interné oddelenie), pracovala som v ambulancii klinického psychológa, aj na špecializovanom pracovisku pre ľudí závislých na návykových látkach.

V práci s klientom využívam hlbinný psychoterapeutický prístup. Hlavná myšlienka tohto psychodynamického terapeutického vzdelania vychádza z toho, že súčasné prežívanie, fungovanie a vzťahy pramenia z osobnej histórie, z dynamiky interpersonálnych vzťahov. S klientom pracujem na odkrývaní nevedomých konfliktov a pomáham mu sa s nimi vysporiadať tak, ako potrebuje. Klient tak získa náhľad na to, ako jeho zážitky z minulosti vplývajú na aktuálne ťažkosti, v čom ho jeho osobná história brzdí a ako môže zmeniť svoj život k väčšej spokojnosti.

Venujem sa širokému spektru duševných ťažkostí od úzkostných a stresových stavov, po depresívne prežívanie, a aj ľuďom, ktorých trápia vzťahové problémy a túžia po osobnostnom rozvoji.