Juraj Slezák

Juraj Slezák

Project Manager

Už od strednej školy ma vždy bavilo skôr úlohy riešiť a riadiť, ako ich sám manuálne vypracovávať. Po štúdiu na strednej škole som nastúpil na Ekonomickú univerzitu v Bratislave na odbor Financie. Pri štúdiu na VŠ som robil v jednej účtovnej kancelárii, kde som riadil 2 projekty, kde som sa naučil hlavne trpezlivosti, dodržiavať deadliny, a tak isto aj naháňať ľudí, ktorým sa ich nechce moc dodržiavať. Po ukončení tejto práce som prešiel do IBM. Zistil som, že korporátne prostredie nie je pre mňa, a tak som sa ocitol tu, na pozícii project managera vo VISI. Teším sa na túto prácu a aj na výzvy, ktoré na mňa čakajú.