Viac ako štvrtina Európanov užíva denne výživové doplnky, pričom najväčšími trhmi pre tieto produkty sú Nemecko a Taliansko. V priebehu rokov, a hlavne počas pandémie, sa zvyšovalo povedomie ľudí o dôležitosti zdravého životného štýlu, aj preto sa mnohí rozhodnú podnikať v tomto segmente. Už pred pandémiou sme zaznamenávali väčší dopyt po B2B marketingu pre výrobu doplnkov výživy pre privátne značky.

Čo to vlastne privátna značka je?

Privátna značka (z angl. private label) v skratke znamená, že jedna spoločnosť vyrába produkty a predáva ich iná spoločnosť pod svojím vlastným logom. Sektory, kde sú privátne značky rozšírené, zahŕňajú napríklad oblečenie či potraviny.

Rastie aj záujem o privátne značky výživových doplnkov, keď si svoje produkty nechávajú vyrábať napríklad siete lekární, fitness centrá či obchody so zdravou výživou. Tak ako každý segment, aj on má svoje špecifiká z pohľadu marketingu. 

Stratégia pre segment výživových doplnkov 

Môžeme vám povedať, že dobrá príprava je vždy základom úspechu. Preto si najskôr od klienta zistíme, okrem iného, jeho ciele a potreby

Následne vyhľadávame dáta týkajúce sa trhu z relevantných zdrojov. Štúdie, prieskumy a predpovede napovedia, aká je súčasná situácia a predpokladaný vývoj trhu na nasledujúce roky. Dôležité je tiež vyšpecifikovanie cieľovej skupiny a prieskum konkurencie.

Tieto informácie tvoria východisko marketingovej stratégie, ktorá je základom pre ďalšie marketingové aktivity a rozhodnutia. Prax nám ukazuje, že najúčinnejšia je v segmente výživových doplnkov Google reklama. Takmer v 90 % prípadov získavame nové trhy cez tento marketingový kanál, keďže z neho máme dobré konverzie.

Marketing, ktorý viedol k 271 % nárastu

Klient GreenPharm potreboval nájsť B2B zákazníkov v západnej Európe. Webovú stránku sme optimalizovali pre vyhľadávače (SEO) a vytvorili jazykové verzie podľa krajín, pre ktoré sme sa na základe marketingovej stratégie rozhodli spustiť Google reklamy

Vďaka analýzam kľúčových slov sme postupne spúšťali rôzne typy vyhľadávacích kampaní a neskôr ich začali kombinovať s obsahovými. V prvej fáze sme sa zamerali na ten najprogresívnejší trh – Anglicko

Naše predpoklady sa naplnili a konverzie sa menili na uzavreté obchody. Momentálne máme otvorené kampane v ďalších krajinách EÚ. Vďaka dobrej optimalizácii sa web uchytil aj v organickom vyhľadávaní, takže spoločnosť dostáva dopyty aj zo zámorských krajín, ako sú USA alebo Austrália.

Práve vďaka kombinácii týchto dvoch prvkov (SEO + kampane) sme dokázali zdvihnúť organickú návštevnosť stránky a pravidelné dopyty zo zahraničia. Výsledok? Tržby spoločnosti narástli za rok o 271 %.

Segment výživových doplnkov má dobrú perspektívu, keďže stále rastie. Za tie roky sme sa v rámci B2B marketingu vyprofilovali týmto smerom a výsledky klientov ukazujú, že ho máme pod palcom celkom úspešne.

GreenPharm - Výsledky B2B marketingu v segmente výživových doplnkov