Oslovte používateľov, ktorí boli na vašej web stránke efektívne a zmysluplne. Ukážeme vám, ako segmentovať užívateľov, ktorí boli na vašej web stránke, ako nájsť nových návštevníkov pomocou remarketingu a ako rozdeliť kreatívy pre rôzne publiká. Poznáte dynamický remarketing? Toto všetko si ukážeme v Google Adwords, v Google Analytics, ale aj na Facebooku.