Nákupné kampane sú dnes pre e-shopy kľúčovým zdrojom návštevnosti a tvoria podstatnú časť podielu na celkovom obrate väčšiny e-commerce projektov.

V rámci webinára sa preto budeme venovať najdôležitejším veciam, na ktoré je potrebné počas top sezóny roka myslieť z pohľadu tohto výkonnostného kanála.