V dnešnej dobe sú používatelia online neustále. Využite preto platené kampane naplno v každom kroku používateľa. Od search reklám, cez YouTube, až po mobilné kampane. Ukážeme vám, aké sú možnosti jednotlivých kanálov a kedy by ste ich mali použiť.