Webinár pre B2B a obchodné spoločnosti, obchodníkov a konzultantov. O tom ako sme vo Visi prispôsobili obchodné aktivity aktuálnej situácii ohľadom „korontény“.

Témy: upokojenie existujúcich klientov, identifikovanie potenciálu v nových segmentoch, získavanie informácií, uzavretie obchodu v neistých časoch.