Prežívame obdobie, v ktorom sa mnoho firiem zamýšľa nie len nad budúcnosťou, ale aj nad možnosťami digitalizovať svoj chod, prevádzku alebo priamo službu. Pozrime sa spoločne na možnosti digitalizácie firiem a príklady, ktoré priniesla prebiehajúca pandémia.