Spoločne so Styla sme si pripravili v poradí už druhú prezentáciu z prostredia online marketingu. Tento krát sa budeme venovať téme ako budovať brand v online priestore.
Event sa uskutoční v OC Styla na 3. poschodí v priestoroch Teamup.