Na webinári sa dozviete, prečo je dôležité porozumieť cieľovej skupine čo najviac do hĺbky a ako tieto poznatky efektívne využiť.

Zistíte, aký má tvorba obsahu vplyv na návštevnosť webu či predaj a počet konverzií a akú úlohu v tomto procese zohráva obsahová stratégia.