Prečo a ako získavať nové kontakty, ako identifikovať potenciálnych klientov? Ako prekonať hanblivosť, aké techniky používať pri cold oslovovaní emailom, telefonicky či osobne?

Všetko podstatné o získaní nových klientov sa dozviete na školení už 24. septembra vo Visibility.

Bonusom sú raňajky pre všetkých zúčastnených.