V roku 2009 Visibility začínala ako malá SEO agentúra, ktorá sa v priebehu siedmich rokov vypracovala na jednu z top digitálnych agentúr poskytujúcich komplexné digitálne riešenia. „Naším cieľom je neustály rast, čoho dôkazom je aj napĺňanie medzinárodných ambícií. Aj preto sme sa rozhodli pre komplexnú zmenu vizuálnej identity. Tá je odteraz modernejšia, ľahšia a lepšie odráža ducha firmy. Nová komunikácia firmy je ešte viac o ľuďoch a pre ľudí, ktorých máme radi – o našich klientoch, zamestnancoch a fanúšikoch,“ hovorí Managing director Visibility Júlia Micháleková.
Grafické oddelenie, ktoré sa podpísalo pod novú vizuálnu identitu, vidí svoje dielo takto: „Novou identitou a variabilitou loga sme sa snažili vystihnúť rôznorodé aktivity a služby, ktorým sa Visibility venuje. Chceli sme tiež podčiarknuť hravosť a neformálnosť, ktoré sú súčasťou našej firemnej kultúry.“
V histórii Visibility ide už o niekoľkú zmenu webu, avšak po prvýkrát sa mení aj logo a celá vizuálna identita. „Za novou identitou a webom sa skrýva množstvo práce našich zamestnancov, ktorí v nej nechali kus seba. Veríme, že to naši priaznivci ocenia a Visibility v nových šatách sa bude páčiť,“ uzatvára Micháleková.