Target Everest: Vizuálna identita a webová stránka

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.