Vizuálna identita pre lídra v oblasti automatizácie LEAD automation

Spoločnosť LEAD automation pomáha firmám dosiahnuť plný potenciál, automatizovať a optimalizovať procesy výroby. Naším cieľom bolo vytvoriť nové logo a vizuálnu identitu, ktoré to budú reflektovať.

Logo LEAD automation jednoduchou formou pretavuje do štylizovanej formy písmen logotypu hlavný predmet svojej činnosti. Štylizované písmená L a A evokujú automatické ramená stroja.

Pozrite si, čo robíme pre našich klientov a aké dobrozdania nám za to zanechali.