V našej agentúre VISIBILITY sme komplexne zanalyzovali segment drogérie a kozmetiky z hľadiska potenciálu dohľadateľnosti cez vyhľadávače, z hľadiska technických a obsahových nedostatkov a tiež z hľadiska SEO off-page, čiže, aké kvalitné spätné odkazy a v akom množstve smerujú na vybrané weby z oboch segmentov.