Personal branding zamestnancov na sieti LinkedIn ako nástroj na budovanie povedomia o vašej značke a zvýšenie tržieb.

Počas webináru si povieme:

  • Pre koho je vhodný kvalitný LinkedIn profil
  • Ako funguje algoritmus LinkedIn
  • Čím môžeme predísť nerelevantnému obsah
  • Ako často komunikovať na LinkedIn profile
  • Ako vyladiť svoj profil a vyťažiť z neho maximum

Webinárom vás bude sprevádzať Alex Gerbóc, Head of marketing, Visibility