Dnešný svet je o mobiloch a aplikáciách. Nie vždy však tomu odpovedajú aj digitálne marketingové stratégie firiem. Tento webinár sa jednak pozrie na problematiku cross device merania a vyhodnocovanie a s tým súvisiace atribučné modely. Tie sa využívajú pre porovnávanie výkonnosti jednotlivých zdrojov návštevnosti podľa toho, akú rolu hrajú v celkovej nákupnej ceste zákazníkov.

Mimo toho zaznejú aj tipy na plánovanie a vyhodnocovanie mobilných kampaní a krátka vízia o tom, kam to celé speje v budúcnosti.